top of page

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Značenje pojmova koji se koriste u ovoj Izjavi o privatnosti odgovara značenju pojmova kako su određeni u Općim uvjetima korištenja ROXANICH internetske stranice i ROXANICH web shopa. 

 

Ovom Izjavom o privatnosti određuje se vrsta podataka koji se mogu prikupljati od Korisnika ROXANICH internet stranica i ROXANICH web shopa, prilikom korištenja ROXANICH internetske stranice i ROXANICH web shopa, način i svrha upotrebe tih podataka te koraci u zaštiti predmetnih podataka. Izjava o privatnosti sadrži i opis izbora koje Korisnik ima u vezi s prikupljanjem i korištenjem njegovih podataka.  

 

Pod osobnim podacima smatraju se svi podaci koji inače nisu javno dostupni te koji se odnose na osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno, a za koje Davatelj usluga odnosno Prodavatelj sazna odnosno dođe u posjed tijekom korištenja usluga ROXANICH internetske stranice i/ili ROXANICH web shopa od strane Korisnika.

ROXANICH d.o.o., sa sjedištem na adresi Kanal 30, kao voditelj obrade se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima Korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o Korisnicima koji su nužni za ispunjenje ugovornih i zakonskih obveza Prodavatelja odnosno Davatelja usluga; informirati Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davati Korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s liste koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o Korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici ROXANICH d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Izuzeti su slučajevi u kojima je Davatelj usluga po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, a sve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Korisnika.

Korištenjem ROXANICH internetske stranice i ROXANICH web shopa smatra se da Korisnik prihvaća uvjete navedene u Izjavi o privatnosti. U slučaju neprihvaćanja Izjave o privatnosti ljubazno se moli Korisnik da ne nastavi s korištenjem ROXANICH internetske stranice i ROXANICH web shopa.

Prikupljanje i svrhe korištenja osobnih podataka

Davatelj usluge cijeni i štiti privatnost Korisnika. Prilikom korištenja ROXANICH internet stranice i/ili ROXANICH web shopa ne prikupljaju se osobni podaci Korisnika, osim u slučaju dobrovoljnog slanja pojedinih osobnih podataka putem obrazaca dostupnih na internetskoj stranici, za točno određenu svrhu.

Davatelj usluge obvezuje se obrađivati prikupljene osobne podatke Korisnika isključivo kako bi se ostvarila svrha radi koje su mu predmetni osobni podaci ustupljeni.

Osobni podaci koje je Korisnik učinio dostupnima Davatelju usluge, radi kupnje ponuđenih proizvoda i/ili usluga na ROXANICH internetskoj stranici i ROXANICH web shopu, obrađivati će se temeljem nužnosti za izvršenje ugovora između Korisnika i Prodavatelja i isključivo u mjeri potrebnoj za izvršenje predmetnog ugovora.

 

Izradom računa u svrhu registracije na ROXANICH internetskoj stranici i ROXANICH web shopu (ROXANICH membership) Korisnik odnosno Kupac ustupa Davatelju usluge svoje podatke i daje privolu da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhe ostvarenja prava i obveza po osnovi registriranih korisnika i korištenja i kupnje usluga i/ili proizvoda s ROXANICH internetske stranice i ROXANICH web shopa.

Slanjem osobnih podataka u ostale svrhe, Korisnik daje privolu da se njegovi osobni podaci koriste i obrađuju isključivo u točno određene svrhe radi kojih su prikupljeni.

Osobni podaci Korisnika obrađivati će se i u svrhu ispunjenja zakonskih obveza Davatelja usluge sukladno važećim pozitivnim propisima.

Osobni podaci Korisnika prikupljeni u svrhu kupoprodaje proizvoda s ROXANICH web shopa proslijediti će se pružatelju distribucijskih usluga DPD DIREKTNA PAKETNA DISTRIBUCIJA CROATIA d.o.o., Slatinska ulica 7, Sesvete radi izvršenja ugovora između Korisnika i Prodavatelja.

Osobni podaci Korisnika mogu se pohranjivati u podatkovnim centrima subjekta WIX.com Ltd. čiji software se koristi za izradu ROXANICH internetske stranice i ROXANICH web shopa.

Uslugu web hostinga ROXANICH internetske stranice i ROXANICH web shopa pruža trgovačko društvo AVALON d.o.o., Stjepana Radića 10, Đurđevac. Navedeno znači da se ROXANICH internetska stranica nalazi na serveru ovdje navedenog društva.

 

Davatelj usluge koristi alat Ascend Business CRM Tool koji je povezan s ROXANICH internetskom stranicom i ROXANICH web shopom, a služi za upravljanje odnosima s Korisnicima.  

 

U pogledu rezervacija usluga koje se nude na ROXANICH internetskoj stranici, iste se vrše putem odvojene stranice https://secure.phobs.net, stoga će Korisnici biti preusmjereni na nju. Na predmetnoj stranici ne vrši se plaćanje usluge, već isključivo rezervacija. Navedena stranica može također prikupljati podatke Korisnika i kolačiće. Upućuju se Korisnici da pregledaju opće uvjete korištenja i politiku privatnosti predmetne stranice prije korištenja.

Vrste osobnih podataka koje se prikupljaju

Osobni podaci koji se prikupljaju putem obrasca za kupovinu na ROXANICH internetskoj stranici i  ROXANICH web shopu radi sklapanja i izvršenja kupoprodajnog ugovora između Korisnika i Prodavatelja usluga su:

 • Ime i prezime/Naziv,

 • Datum rođenja,

 • Porezni broj/osobni identifikacijski broj,

 • E-mail adresa,

 • Broj telefona,

 • Adresa, grad i poštanski broj i država za izdavanje računa,

 • Adresa, grad i poštanski broj i država za dostavu proizvoda.

 

Osobni podaci koji se prikupljaju prilikom registracije Korisnika na ROXANICH internetskoj stranici i ROXANICH web shopu (ROXANICH membership) u svrhu registracije i ostvarenja prava i obveza Registriranih Korisnika su:

 • Ime i prezime/Naziv,

 • Datum rođenja,

 • Spol Korisnika,

 • Porezni broj/osobni identifikacijski broj,

 • E-mail adresa,

 • Broj telefona,

 • Adresa, grad i poštanski broj i država Korisnika.

 

Osobni podaci koji se prikupljaju putem kontakt obrasca na ROXANICH internetskoj stranici i  ROXANICH web shopu u svrhu odgovora na upite Korisnika su:

 • Ime i prezime/Naziv,

 • E-mail adresa,

 • Broj telefona.

 

Na ROXANICH internetskoj stranici i ROXANICH web shopu postoji mogućnost komunciranja Korisnika s Davateljem usluge putem zasebnog prozora za chat. Osobni podaci Korisnika koji se prikupljaju u svrhu komunikacije putem chata su:

 • Ime i prezime/Naziv,

 • E-mail adresa,

 • Broj telefona.

 

Osobni podaci koji se prikupljaju putem obrasca na ROXANICH internetskoj stranici i ROXANICH web shopu u svrhu newslettera su:

 • Ime i prezime/Naziv,

 • E-mail adresa,

 • Datum rođenja.

 

Osobni podaci koji se prikupljaju putem obrasca na ROXANICH internetskoj stranici i  ROXANICH web shopu u svrhu prijave na evente koje organizira Davatelj usluge:

 

 • Ime i prezime/Naziv,

 • E-mail adresa,

 • Datum rođenja.

Podaci koji se automatski prikupljaj