top of page

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ROXANICH INTERNETSKE STRANICE I ROXANICH WEB SHOPA

POJMOVI

Pojedini pojmovi u smislu Općih uvjeta korištenja ROXANICH internetske stranice i ROXANICH web shopa (dalje u tekstu: Opći uvjeti), imaju slijedeće značenje:

1.    „Prodavatelj“ i „Davatelj usluge“ je ROXANICH d.o.o., Motovun, Kanal 30, OIB: 90993986244.

2.    „ROXANICH internetska stranica“ je internetska stranica na internetskoj adresi https://www.roxanich.com koju vodi Davatelj usluge te ista predstavlja njegovo vlasništvo. 

3.    „ROXANICH web shop“ je usluga kojom se Korisnicima omogućuje kupnja proizvoda i usluga putem internet stranica https://www.roxanich.com/wine-shop i povezanih stranica. 

4.    „Kupac“ je svaka osoba koja je posjetila ROXANICH internetsku stranicu i/ili ROXANICH web shop s namjerom da se informira i/ili kupi proizvod ili uslugu Prodavatelja koja je ponuđena na internetskoj stranici Prodavatelja i/ili u web shopu.

 

5.    „Korisnik“ je svaki posjetitelj ROXANICH internetske stranice i/ili ROXANICH web shopa, uključujući Kupca. 

6.    „Registrirani korisnik“ je osoba koja se putem obrasca za registraciju registrirala na ROXANICH internetske stranice i ROXANICH web shopa i koja posjeduje valjani korisnički račun na istim stranicama. 

7.    „Prijevoznik“ je osoba koja vrši uslugu dostave kupljene robe na adresu koju je Kupac naveo prilikom naručivanja. 

8.    „Trgovac“ je sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca. 

9.    „Potrošač“ je sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

10.    „Uredna narudžba“ je narudžba proizvoda i/ili usluga s ROXANICH internetske stranice i/ili ROXANICH web shopa sa svim točnim i potpunim podacima po kojoj je Kupac izvršio plaćanje Prodavatelju, a koje plaćanje je evidentirano na računu Prodavatelja najkasnije u roku od 48 sati od slanja narudžbe.

KORIŠTENJE INTERNETSKE STRANICE, WEB SHOPA I IZMJENA OPĆIH UVJETA

Ovim Općim uvjetima uređuje se korištenje ROXANICH internetske stranice i ROXANICH web shopa te čine sastavni dio ugovora sklopljenih s Davateljem usluge putem ROXANICH internetske stranice i/ili ROXANICH web shopa. 
 
Korištenjem ROXANICH internetske stranice i/ili ROXANICH web shopa smatra se da je Korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio Opće uvjete.

Ukoliko se Korisnik ne slaže te ne prihvaća prava i obveze iz Općih uvjeta tada isti ne smije koristiti ROXANICH internetsku stranicu ni ROXANICH web shop. 

Davatelj usluge zadržava pravo da, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni Opće uvjete. O svakoj promjeni Općih uvjeta Davatelj usluge se obvezuje obavijestiti Korisnike putem internetske stranice. 

Korisnik i/ili Kupac ima mogućnost izrade korisničkog računa u svrhu registracije na ROXANICH internetskoj stranici i ROXANICH web shopu (ROXANICH membership). Korisnik navedenu mogućnost ostvaruje ispunjavanjem obrasca za registraciju na ROXANICH internetskoj stranici te izborom korisničkog imena i lozinke. Registrirani korisnik može imati pravo na pogodnosti na ROXANICH internetskoj stranici i/ili ROXANICH web shopu o čemu će isti biti pravovremeno obaviješten putem ROXANICH internetske stranice ili putem elektroničke pošte na svoju e-mail adresu.

 

Korisnički račun Registriranog korisnika može koristiti samo jedna osoba. Nije dozvoljeno Registriranom korisniku svoje podatke o korisničkom računu ustupati trećim osobama, već je isti dužan čuvati podatke o svojem korisničkom imenu i lozinci. Nije dozvoljena uporaba tuđeg Korisničkog računa. U slučaju kršenja ovdje navdenih odredbi Davatelj usluga ima pravo ugasiti predmetni korisnički račun koji je zloupotrebljen, bez obveze naknade Korisniku i/ili Registriranom korisniku ikakve štete ili troška.

UVJETI KUPNJE

Proizvod ili usluga koja se nudi na ROXANICH internetskoj stranici i/ili ROXANICH web shopu isključivo je vlasništvo Prodavatelja te se u slučaju da Kupac odluči kupiti određeni proizvod ili uslugu koji se nude, u trenutku kada Prodavatelj prihvati urednu narudžbu Kupca, zasniva ugovor o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca.

Ovim Općim uvjetima uređuje se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacije proizvoda ili usluga koji se nude na ROXANICH internetskoj stranici i/ili ROXANICH web shopu.

 

U pogledu rezervacija usluga koje se nude na ROXANICH internetskoj stranici, iste se vrše putem odvojene stranice https://secure.phobs.net, stoga će Korisnici biti preusmjereni na nju. Na predmetnoj stranici ne vrši se plaćanje usluge, već isključivo rezervacija.

 

Davatelj usluge nastoji osigurati što je moguće veću točnost informacija i podataka sadržanih na ROXANICH internetskoj stranici i ROXANICH web shopu. Ukoliko se dogodi da naručena roba trenutno nije dostupna, izvršiti će se povrat sredstava u roku od 48 sati. Prema okolnostima pojedinog slučaja, Davatelj usluge će po potrebi kontaktirati Kupca o tome želi li da se šalje ostatak narudžbe.

 

U slučaju greške Davatelja usluga prilikom navođenja cijena, kada iz navedene cijene jasno proizlazi te Kupac zna ili je morao znati da je riječ o pogrešci, a ne stvarnoj cijeni robe, Prodavatelj nije dužan isporučiti navedenu robu po toj cijeni.

 

Slike proizvoda i usluga koji se nude na ROXANICH internetskoj stranici i/ili ROXANICH web shopu ilustrativne su prirode te Prodavatelj ne jamči da slika u potpunosti odgovara svakom proizvodu ili usluzi, već se sam proizvod ili usluga mogu razlikovati od predmetne slike.

 

Zabranjena je prodaja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina. Ukoliko Kupac na upit ne dokaže nekom od osobnih isprava da nije mlađi od 18 godina, Davatelj usluga i Prodavatelj će mu uskratiti prodaju alkoholnih pića.